KontaktP.P.H.U. ARXBUD

inż. Arkadiusz Szołtysek

ul. Wolności 2

44-178 Przyszowice

NIP: 969-130-39-36

REGON 240780621

Tel. 607-402-057

email: arxbud@interia.pl